زمزمه ی محبت ...
بردفتر سبزشعرجاوید ای کاش (/) یک لحظه زدوست گذری راهی بود 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه


سلامی نکو ، خدمت دوستان نیکوتر

مدتی با جدیّت تمام سعی و اهتمام کافی را
برای به روز رسانی وبلاگ بکار کردم .
در این میان زمانی از دوران تکرار نشدنی جوانی
صرف شد
که با توجه به هدف مقدس تعلیم و تربیت
چشم داشتن از هر چیز ، وظیفه ای بدون منت است .
اما در این میان
هرچه نوشتم و هر چه جهت پیشبرد هدفم قرارداده بودم
ازکتاب و مقاله و ....
همگی در مشکلات بلاگفا ناپدید و گم گردید.
یا حذف شدن یا بکلی ناپدید!
از جمله پست هایی مختلف و
چند وبلاگ دیگرم در این راستا(وروایی بیست و ...)

به همین منظور قصد دارم تا در زمینه ای دیگر
در راستای تعالی اهدافم قدم بردارم.
و اگر دیگر در به روز رسانی وبلاگ تحرکی نبود
دلیل بر بی میلی و توقف نیست .
بلکه ما زنده برآنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
همواره میتوانید از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی
دوستان گرامی و ارجمند من باشید
و من هم صادقانه و به نوعی عاشقانه
منتظر شما عزیزان خواهم بود
و من الله توفیق

سجاد وروایی

email :
varvaei@gmail.com
varvaei@yahoo.com
varvaei@chmail.ir

[ ] [ ] [ س . وروایی ]
یاد من باشد فردا دم صبح
جور دیگر باشم
بد نگویم به هوا ، آب ، زمین
مهربان باشم با مردم شهر
و فراموش کنم هر چه گذشت
خانه ی دل بتکانم از غم
و به دستمالی از جنس گذشت ،
بزدایم دیگر، تار کدورت از دل
مشت را باز کنم، تا که دستی گردد
و به لبخندی خوش
دست در دست زمان بگذارم

یاد من باشد فردا دم صبح
به نسیم از سر صدق، سلامی بدهم
و به انگشت ، نخی خواهم بست
تا فراموش نگردد فردا
زندگی شیرین است، زندگی باید کرد
گرچه دیر است ولی
کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم ، شاید
به سلامت ز سفر برگردد
بذر امید بکارم در دل
لحظه را دریابم
من به بازار محبت بروم فردا صبح
مهربانیِ خودم عرضه کنم
یک بغل عشق از آنجا بخرم

یاد من باشد فردا حتما
به سلامی، دل همسایه ی خود شاد کنم
بگذرم از سر تقصیر رفیق ، بنشینم دم در
چشم بر کوچه بدوزم با شوق
تا که شاید برسد همسفری ، ببرد این دل ما را با خود
و بدانم دیگر قهر هم چیز بدیست

یاد من باشد فردا حتما
باور این را بکنم، که دگر فرصت نیست
و بدانم که اگر دیر کنم، مهلتی نیست مرا
و بدانم که شبی خواهم رفت
و شبی هست که نیست پس از آن فردایی


یاد من باشد
باز اگر فردا، غفلت کردم
آخرین لحظه ی از فردا شب ،
من به خود باز بگویم
این را
مهربان باشم با مردم شهر
و فراموش کنم هر چه گذشت ...

***

شعر : استاد فریدون مشیری

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

چندی پیش برخی از همکاران و دوستان در مورد منبع مثل

قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری

سؤال فرمودند.

حاصل جست و جو بررسی چنین است:

این مثل مصراعی از یکی از قصاید فیاض لاهیجی شاعر، نویسنده و متفکر قرن یازدهم است.

وی شاگرد ملاصدرای شیرازی است.

قصیده چهاردهم در دیوان فیاض لاهیجی در نعت حضرت ختمی مرتبت است با مطلع زیر:

چشم دارد بر متاع ما سپهر چمبری

یوسف ما بهتر از گرگی ندارد مشتری

و بیت مورد نظر در این قصیده:

رونهم بر داغ عشق و دل نهم بر تیغ ناز

قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر، جوهری

عبدالرزاق بن علی بن حسین لاهیجی وفات 1050 ه.ق مشهور به فیاض لاهیجی است.

دیوان فیاض شامل غزلیات، قصاید، قطعات، مثنوی ها و رباعیات

تصحیح ابوالحسن پروین پریشان زاد. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1369

تصحیح دیگری نیز توسط دکتر امیربانوی کریمی انتشارات دانشگا تهران 1380

در این تصحیح مصرع اول بیت مذکور چنین آمده است:

رو نهم بر خاک عشق و دل نهم بر تیغ یار...

آقای دکتر انوری در کتاب  فرهنگ امثال خود از تصحیح دکتر امیربانوی کریمی استفاده کرده است.

دکتر امیربانوی کریمی فرزند کریم امیری فیروزکوهی و همسر دکتر مظاهر مصفا شاعر و استاد دانشگاه.

یکی از فزندان ایشان بازیگر سینما علی مصفا است وی همسر لیلا حاتمی است.

[ ] [ ] [ س . وروایی ]
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
یکــتایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بی همـــتایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
و قـیـــوم وتـــــوانـایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بــــرهمـــه چیـــــز دانـــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
و در همه حـــــال بیــنــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
از عــیــب مـصفــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
از شـــریـــک مـبــرایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
اهـــل هــــردوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
جـــان داروی دلهـــــــــــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
مســـند نشیـــن استغنـــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
به تـــو زیــبد مـــلک خـــــدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
الهــــی در جــلال رحــــمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
ودر جــــمال سبــــحانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
نه محــــتاج مــــکانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
ونه آرزومندزمـــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
نه کس به تو ماند ونه به کس مانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
پــیداست که در میان جـــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
بلکه جان زنده به چیزیست که تو آنــــــــــــــــــــــــــی

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

هیچکی درد دل مایَه نمیدانه کَسِم
زیر ئی چترِ سیا وَختَه بگیره نَفَسِم

نِمِ بارانی زد و هم دل تنگِ مَه گرفت
عشق خانَش برُمه،زاغِ بدی داده دَسِم

باغ و گل مال مَه نی وختی اسیر قفسَم
اَگه اَ سیمِ طِلا و نقرَه بسازن قفسِم

ای خدا کاری بُکُو هیچکه به فکر کسی نیس
کس و کار مه تونی ، بی تو کیه کار و کَسِم

اگه ئی جوری بگردانه پیاله ی چشِشَه
دیه طاقت نمیارَه دلِ بی داد رَسِم

حریفا زود دُزیدن قاپشَه «تندر»من شیت
چشِ بد دور، تازه باخَوَر میشَه شَسِم

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

 نمونه سوالات  درس فارسی

دی ماه 1393

پایه هفتم و هشتم

ویژدانش آموزان دبیرستان شهید عباس دوران

 

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

گسترش استفاده از کامپیوتر و اینترنت و یا به عبارتی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات باعث شد تا مدارس به سمت استفاده از آن بروند و به وسیله آن سریع تر بتوانند به دانش پژوهان کمک کنند و آن ها را به اهدافشان برسانند.

یادگیری الکترونیکی مهم ترین فناوری است که می تواند شیوه های جدید در آموزش و یادگیری را پشتیبانی کند.
به هرگونه یادگیری که در آن از شبکه برای کسب اطلاعات استفاده شده باشد یادگیری الکترونیکی می گویند.
بیش تر مدارس دولتی در ایران مرکز یادگیری الکترونیکی را در مجموعه خود تشکیل داده اند چرا که مدارس به دنبال راهی برای افزایش یادگیری هستند تا بتوانند به نیازهای دانش پژوهان در هر مکان و زمانی پاسخ دهند.
در یک نظام آموزشی کیفیت یادگیری، موضوع اصلی است که نبودن کیفیت باعث می شود که هیچ نتیجه مثبتی به دست نیاید.
از جمله اهداف مهم یادگیری الکترونیکی افزایش کیفیت است که این موضوع در مدارس به یک امر مهم تبدیل شده است.
کاری که به وسیله آن کیفیت برنامه های یادگیری الکترونیکی افزایش یابد و بتوان به نیازهای دانش پژوهان پاسخ داد را ارزشیابی کیفیت یادگیری می نامند.
در ادامه کتاب های فارسی و مهارت های نوشتاری سال اول متوسطه ی دوره اول ( پایه هفتم ) به صورت کتاب ورق زن با قابلیت صوت و نما و با فرمت  exe ، قابل اجرای بر روی تمامی ویندوز ها ، به منظور استفاده در منزل و کلاس های هوشمند، جهت دانش آموزان و همکاران گرامی قرار داده شده است.امید است توانشته باشیم در راه نیل به اهداف آموزشی گامی متناسب برداشته باشیم .
[ ] [ ] [ س . وروایی ]

کتاب درسی رسمیترین رسانه در زمینه ارتباط علمی است که به رغم گسترش استفاده از وسایل جدید اطلاع رسانی، نقش اساسی و مهمی در یادگیری برای همه سطوح دارد. برخورداری از بهره وری در تالیف کتابهای درسی نیازمند ارزیابی و نقد مستمر آنها و تلاش برای از بین بردن کاستی هاست.
هر رسانه، فارغ از نوع و هدف آن، به طور قطع به خواننده خود اطلاعاتي مي دهد و يا تجربه اي مي آموزد. کتاب نيز از اين قاعده مستثنا نيست. هر کتابي که به بازار مي آيد، بي ترديد پيامي آموزشي – چه مثبت و چه منفي، چه کم و چه زياد – در بر دارد. با اين تعريف وسيع و گسترده، تمام کتاب ها " آموزشي" هستند. اما اگر بخواهيم اين تعريف کلي را تخصصي تر کنيم، مي توانيم کتاب هاي آموزشي ادبیات را به صورت زير تعريف کنيم:
" کتاب هاي آموزشي ادبیات، کتاب هايي هستند که به منظور فراهم کردن زمينه هاي ايجاد انگيزه آموزش جبراني، افزايش دانش و سواد علمي، پرورش مهارت ها، ارتقاي يادگيرنده و تسهيل، تقويت، تکميل و تعميق يادگيري، چه براساس برنامه رسمي مصوب درسي و چه در کنار برنامه درسي، به منظور گسترده کردن و يا تکميل برنامه درسي توليد مي شوند."
بنابر اين، کتابي آموزشي است که يا به تأييد و تقويت برنامه درسي مي پردازد يا با توجه به زمينه هاي آموزشي که برنامه  درسي فرصت پرداختن به آن ها را نداشته است، يا درنظر گرفتن هدف هاي آموزشي خاص براي مخاطبان ويژه و بر حسب علاقه  آن ها تهيه مي شود. 

در ادامه کتاب های فارسی و مهارت های نوشتاری
سال اول و دوم متوسطه اول (راهنمایی )
در قالب pdf برای دانلود قرار داده شده است.
[ ] [ ] [ س . وروایی ]

خسته ام ...!

نه از بی اعتمادی ها...!
نه از بی وفایی ها...!
نه از بی انصافی ها و نمک نشناسی ها ...!
ونه حتی از دروغ ها...!
خسته ام از خسته بودن های گاه و بی گاهم
!!!
دلم نه کودکی می خواهد!...
نه سفر به دور دست ها... !
نه آغوش گرم کسی...!
نه حتی کمی مردن ...!
دلم، دلی می خواهد که خستگی اش را در کند!!!

مدتی نبودیم....
آمدن هم سخت نبود ولی دل میخواست و عشق...
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد.

مدتی خلوت با خود هم عالمی داشت ولی اگر از یاد عزیزانت فراموش نشوی...
مدتی این مثنوی تاخیر شد              مهلتی بایست تا خون شیر شد
تا نزاید بخت تو فرزند نو               خون نگردد شیر شیرین خوش شنو
اگر زود به زود به روز نمیشدیم ،ببخشید...!
مشکلات هر چه کردیم شکلات نشدن،بلکه شکل لات گرفتن و ما هم گردنمان از مو نازکتر و دیگه الخ...
به قول لک امیر :

هرچی قاپِم هایشت یک سر نیش تُه و جِک      رنجم بی وَر بی چیو گا وا زولک

امیدوارم از این به بعد بشود آنچه شما میخواستید که باشد...
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند      گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را

دانلود دیکلمه شعری در نتوانستن
به زبان شیرین لکی
از : لک امیر

[ ] [ ] [ س . وروایی ]
علی عباس آبادگر

سلام به ماه خدا...

سلام به ماه دلدادگی
  سلام به رمضان

نمی دونم با شنیدن ماه رمضون یاد چی می افتین و یادآور چه چیز هایی براتون هست من که بچه تر بودم
با شنیدن ماه رمضون یاد زولبیا بامیه می افتادم  یاد حلیم و شعله زرد که با دارچین روش تزئین می شد
یاد آش رشته چه صفایی می داد . همه تا بهم می رسیدن میگفتن : روزه ای؟قبول باشه! همین روز های اولش سخته!دم اذون مغرب وقتی که سفره ی افطار پهن می شد می رفتم از هر کدوم از افطاری ها با انگشتم
مزه ی تک تکشون رو می چشیدم اما مزه ی هیچکدوم از اونها به مزه ی شنیدن صدای ربّنا نمی شد
اون هم وقت افطار .اون موقع یعنی اون وقتی که کمی بچه تر بودم معنای آواز و دعایی که پخش می شد رو نمی دونستم اما حالا که می دونم مزه اش چندین برابر شده
(( رَبّنا اِغفِرلَنا ذُنوبَنا)) یعنی پروردگار ما گناهان ما را ببخش و بیامرز .

میشه بوی  رمضان روکه  تمام  فضای دل رو پر کرده رو استشمام کرد
یک قدم ...
یک پله....
با اخلاص برداریم مثل بنده های مخلصش به
رمضان واقعی  برسیم.

قربون این خدا برم دوباره این فرصت رو برای بنده هاش به وجود آورد تا کاسه های گدائیشون رو به طرفش دراز کنند

خدائی خیلی مهربونه کاش یه ذره قدر بدونیم

خدایا ،صد هزار مرتبه شکرت که این فرصت دوباره رو دادی که با تمام وجود صدات کنیم خیلی ها اسیر خاک شدند و دیگه این لحظه ها رو درک نمیکنند . خدابه ما  توفیق درک لحظه لحظشو بده ، توفیق درکشب قدررو

بذارشب قدرامسال با همه سالها فرق کنه ...

الهی!

توفیق ده رمضان امسال نامهای زیبات از همه وجودم برخیزه....

فرصت ده رمضان امسال شب قدررا قدر بدانمو درک کنم ....

توفیق ده وقت سحر لحظه دلدادگیم باشد....

از لحظه سحر تا افطار تنها ذکرم برای تو باشد لحظه اخر غرق دروجودت  شوم....

عید فطر با تمام وجود حس کنم که 11 ماه باقی مانده را هم رمضان خواهم دانست....

خدایا! کمکم کن ماه رمضان امسال برای من هم ماه رمضان باشد و 11 ماه باقی مانده رمضانی بمانم....................

خدایاخوباتکه جای خود رو دارند ، این بدا هستند که محتاج یک نگاه مهربون تو هستند،

پس به حق خودت دریغ نکن...

کاش در این رمضان لایق دیدار شویم

سحرى با نظر لطف تو بیدار شویم

کاش منت گذارى به سرم مهدى جان

تا که همسفره تو لحظه افطار شویم

عکس بالا خطی زیبا از دوست خوبم جناب آقای علی عباس آبادگر است
http://www.abadgarkh.blogfa.com
انشاالله خداوند به حق خوبی هاش فرصت درک این ماه رو به همه ی خوبان و هنرمندان عطا کنه
آمین

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

sajadvarvaei

به نام معلم خوبی ها

هر فردی با استعداد و شایستگی خاصی دیده به جهان می گشاید و در صورتی به تکامل و خوشبختی نائل 
می شود که با شنا ختی صحیح از قابلیت و توانایی های ویژه در مسیر پرورش اصولی قرارا بگیرد.در حقیقت تربیت جز شناخت ویژگی ها فعالیت بخشیدن به استعداد ها و شایستگی های نهفته دانش آموز نیست و این مهم
جز به دست توانمند آموزگار انجام ژذیر نخواهد بود.
باغبان دغدغه ای جز فراهم ساختن زمینه های ویژه برای رشد و نمو نهال ندارد و معلم نیز فقط به ایجاد شرایط پرورش و خلاقیت شاگردان خود همت می گمارد تا تعلیم و تعلم همه جانبه صورت پذیرد.
تنها توجه به آموختن دانش و علوم کافی نیست بلکه توانمندی آموزگار در درک روحیه شاگردان
و جذب آنان است .معلمی موفق است که در باره ی همه ی جنبه های فردی دانش آموزان مانند
رشد فیزیکی و پرورش مغزی "روحی و شخصیت ایشان آگاهی داشته و آنان را در مسیر تکامل رهنمون سازد
تا به عضو موثر و مفید برای اجتماع تبدیل شوند .
درس معلم ار بود زمزمه محبتی         جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

با عنایت به خداوند متعال و با توجه به نزدیک شدن هفته معلم در این پست جهت همکاران عزیز کتاب زیبا و بسیار کارآمد و تآثیر گذار راه آفتاب نوشته ی سلمان دادویی دریکنده ای را در جهت اشاعه ی هنر معلمی قرار داده ام امید وارم موافق طبع عزیزان قرار گیرد

برای دانلود کتاب راه آفتاب اینجا را کلیک نمایید
رمز فایل : sajadvarvaei

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

به نام خالق دوستی ها
(یا رفیق من لا رفیق له )

در این پست شعری زیبا منسوب به مرحوم عبداللهی همراه با لینک دیکلمه ی شعر قرار داده شده است.
لطفا پس از خواندن و شنیدن شعر ما را از نظرات پرمهر خود بی نصیب نکنید .

یک شبی مجنون نمازش را شکست              بی وضو در کوچه لیلا نشست
عشق آن شب مست مستش کرده بود         فارغ از جام الستش کرده بود
سجده ای زد بر لب درگاه او                         پر زلیلا شد دل پر آه او
گفت یا رب از چه خوارم کرده ای                  بر صلیب عشق دارم کرده ای
جام لیلا را به دستم داده ای                      وندر این بازی شکستم داده ای
نشتر عشقش به جانم می زنی                     دردم از لیلاست آنم می زنی
خسته ام زین عشق، دل خونم مکن              من که مجنونم تو مجنونم مکن
مرد این بازیچه دیگر نیستم                           این تو و لیلای تو ... من نیستم
گفت: ای دیوانه لیلایت منم                          در رگ پیدا و پنهانت منم
سال ها با جور لیلا ساختی                            من کنارت بودم و نشناختی
عشق لیلا در دلت انداختم                            صد قمار عشق یک جا باختم
کردمت آوارهء صحرا نشد                              گفتم عاقل می شوی اما نشد
سوختم در حسرت یک یا ربت                       غیر لیلا برنیامد از لبت
روز و شب او را صدا کردی ولی                  دیدم امشب با منی گفتم بلی
مطمئن بودم به من سرمیزنی                     در حریم خانه ام در میزنی
حال این لیلا که خوارت کرده بود                   درس عشقش بیقرارت کرده بود
مرد راهم باش تا شاهت کنم                     صد چو لیلا کشته در راهت کنم.

دانلود دیکلمه شعر

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

ganjoor

دانلود گنجور رومیزی ۲.۶

نرم افزار فارسی مجموعه اشعار شاعران فارسی زبان

گنجور رومیزی نرم افزاری رایگان و تحت ویندوز می باشد که توسط سایت گنجور منتشر شده است. برنامه گنجور اشعار بیش از ۶۳ شاعر پارسی گو را در خود جای داده است که امکان مرور آسان را برای شما فراهم کرده است, از ویژگی های این برنامه جستجو و برجسته‌سازی، نشانه‌گذاری، شماره‌گذاری ابیات، نمایش شعر تصادفی (فال)، کپی متن و چاپ میباشد.

در برنامه گنجور رومیزی می توان اشعار متناظر با یکدیگر را نیز مشاهده کرد. این برنامه فارسی به صورت کاملا رایگان منتشر شده و بر روی همه سیستم ها قابل نصب میباشد..

نرم افزار گنجور رومیزی شامل شعر های شاعران: 

پروین اعتصامی، جامی، حافظ، خاقانی، خواجوی کرمانی، خیام، رودکی، رهی معیری، سعدی، سنایی، سیف فغانی، شهریار، شیخ بهایی، ابوسعید ابوالخیر، احمد شاملو، اقبال لاهوری، امیرخسرو دهلوی، انوری، اوحدی، باباطاهر، بیدل، دهلوی، شیخ محمود شبستری، صائب تبریزی، عبدالواسع جبلی، عبید زاکانی، عراقی، عطار، فخرالدین اسعد گرگانی، فرخی سیستانی، فردوسی، فروغی بسطامی، فیض کاشانی، محتشم کاشانی، مسعود سعد سلمان، ملک‌الشعرای بهار، منوچهری، مولوی، ناصرخسرو، نظامی، نیما یوشیج (آوای آزاد) ، وحشی، هاتف اصفهانی

توضیحات نصب نرم افزار گنجور رومیزی:

برای نصب و اجرا به برنامه NET Framework 2.0. نیاز دارید.

دانلود گنجور رومیزی 2.6   نرم افزار اشعار شاعران فارسی زبان فرمت : EXE

دانلود گنجور رومیزی 2.6   نرم افزار اشعار شاعران فارسی زبان حجم : ۲۴.۴۰ مگا بایت

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید

 

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

مطمئا باشید مطالعه ی این مقاله به نوعی انقلابی
در تمرکز و مطالعه ی شما به بار خواهد آورد .

همه ی فعالیت های انسان برای توفیق، نیازمند تمرکزاست. اما ازسلسله فعالیت های نیازمند تمرکز، مطالعه جدی ترین فعالیتی است که تمرکزدرآن نقش اساسی و محوری دارد.
خود شما بارها متوجه شده اید که پس ازمدتی که ازمطالعه تان گذشت چشمانتان روی کلمات و خطوط می دود بی آنکه حواستان به آن باشد وهمین طورشاید چند خط و یا چند صفحه را دنبال کنید و یکباره متوجه شوید حرکت چشمانتان صرفاً از روی غریزه و عادت بوده، فوراً به عقب برمی گردید و شروع به خواندن دوباره می کنید، اما کمی جلوترمشکل تکرار می شود. این موضوع شما را بسیارخسته و کسل می کند، وقت زیادی را ازشما می گیرد و کم کم میل به مطالعه درشما کم می شود. گاهی اوقات هم به کلمه ای از کتاب خیره می شوید و درافکارخود غوطه می خورید. پیش ازهرچیزمطمئن باشید که این مشکل و مسئله ی شما نیست و همه ی افرادی که به نوعی با مطالعه و کتاب سروکاردارند ازاین موضوع دررنجند.
برهمین اساس بخش عمده ای ازاین کتاب به راه های بهبود تمرکز درهنگام مطالعه وهنگام حضوردرکلاس می پردازد که د البته مطالعه و عمل به آن برای تمرکز، آرامش، و شادمانی و موفقیت به همراه خواهد داشت.
مقاله ای را که در حال حاضر پیش رو دارید تصویری از نیازمندی های شما برای تمرکز بر روی مطالعه و مطالعه ی موفق است ه شامل سیزده فصل میباشد. از فصل اول تا پایان فصل ششم به تمرکز ، تکنیک ها و تمرین های دست یابی به آن و نیز اه های بهبود تمرکز درهنگام مطالعه وهنگام حضوردرکلاس پرداخته خواهد شد. شما می توانید با خواندن این شش فصل ، عمل به آنچه که گفته خواهد شد،تمرکزتان را بهتر کرده و به پیشرفت آرمانی خود برسید . تجربه و در نهایت علوم مدرن امروزه به جد ثابت کرده اند که  سلامت جسمی درتوانایی تمرکزبسیار مؤثراست و میان سلامت و تمرکز حواس رابطه ی منطقی تنگاتنگی موجود می باشد .احساس سلامت و توانایی، نیروی حیاتی فراوانی را درشما ایجاد
می کند واعتماد به نفس شما را افزایش می دهد درحالی که احساس بیماری وناخوشی وکسالت باعث می شود که شما افسرده شوید و اعتماد به نفس خود را ازدست بدهید. ازآن جا که اعتماد به نفس واحساس توانمندی درهرموقعیتی نقش پایه ای دارد، درزمینه ی تمرکزحواس هم همین طوراست. هرچه بیشتراحساس سلامت و توانایی کنید تمرکزحواس بهتری هم می توانید داشته باشید.لذا به همین منظور در ابتدای فصل هفتم تا پایان فصل دوازدهم به تمریناتی مناسب و گاهی مختصر جهت  افزایش سلامت روانی و تقویت حواس مختلف و پرورش و تمرین تمرکز حواس، همچون تن آرامی ،یوگا،مانترا،ذکر و عرفان ،نقطه ی سیاه و ...پرداخته ایم که مداومت وتمرین بر آن ها در پیشبرد اهداف منظور بسیار مثمر ثمر و مفید خواهد بود.درفصل سیزدهم هم به سوالاتی چند که شاید درحین مطالعه در ذهن شما ایجاد می گردد پاسخ داده شده است.

درلینک زیر راهنمای تمرکز و مطالعه ی موفق قرار داده شده است.
ضمنا قابل ذکر است که کلیه ی مطالب این مقاله از سایت محشر گرفته شده است .

تمرکز در مطالعه

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

ادبیّات فارسی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم انسانی دارای جایگاهی خاص در آموزش و پرورش عالی است.شرط اول موفقیت در این رشته داشتن شوق و علاقه است و کسی که می‌خواهد وارد این رشته شود اگر این موارد را در وجود خود نیابد نمی‌تواند در این رشته موفقیت کسب کند. فارغ‌التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد، می‌توانند برای تدریس در دانشگاه وارد شوند و یا به عنوان مدیریت مدارس، دارای اختیاراتی باشند.
در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی که از یک سو گستردگی منابع وجود دارد و از سوی دیگر مباحث گوناگون و متعددی دارد؛ برای طراحان آزمون ورودی این امکان فراهم است که پرسش‌های بسیار متفاوتی را درآزمون خویش داشته باشند و البته به همین نسبت کار داوطلبان نیز سخت‌تر می‌گردد، بنابراین داوطلبان ورود به دوره‌های کارشناسی ارشد این رشته باید با برنامه‌ای منظم و سنجیده و تلاش و کوششی سخت و پی گیر، خود را طوری آماده سازند که در این مصافِ رقابتی، به بالاترین رتبه‌ها دست پیدا کنند. 

در لینک زیر کاملترین منابع آزمون کارشناسی ارشد
رشته ی زبان و ادبیات فارسی قرار گرفته است .

منابع آزمون ارشد

[ ] [ ] [ س . وروایی ]
sajadvarvaei

در این لینک

مصحف کریم ( جل جلاله )

با دو ترجمه ی فارسی و انگلیسی

با قابلیت کپی بر داری از متون و بدون نیاز به نصب

جهت اجرا در کامپیوترقرار داده ام.

امیدوارم ضمن دانلود ما را از دعای خیر خود فراموش ننمایید .

برای دانلود کلیک کنید

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

معلم عصبی دفتر رو روی میز کوبید و داد زد : سارا …

دخترک خودش رو جمع و جور کرد ،

سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم کشید

و با صدای لرزان گفت : بله خانوم ؟

معلم که از عصبانیت شقیقه هاش می زد ،

تو چشمای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد :.........

(برای مشاهده کامل متن به ادامه مطلب بروید)

برای دانلود نماهنگ دعای فرج برروی لینک زیر کلیک نمایید

نماهنگ دعای فرج


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ س . وروایی ]
در لینک زیر دیکشنری فارسی به انگلیسی و بالعکس را

به سفارش دوست خوبم مهدی حکیمی گذاشته ام

امیدوارم لذت ببرید و مرا از دعایتان فراموش نکنید

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

نمونه سوال دی 92
برای دانلود نمونه سوال ها به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ س . وروایی ]
 

3 مارس مصادف با تولد الکساندر گراهام بل،
مخترع اسکاتلندی تلفن بود. شاید اگر یک روز تلفن خونمون قطع بشه،
تازه پی به وجود پراهمیت این وسیله می‌بریم.

در لینک زیر کلیپ انشای دانش آموزان یک روستا
برای گراهام بل قرار داده شده است .

انشای تشکر دانش آموزان از مخترع تلفن

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

دانلود کتاب جدید فارسی سال اول

متوسطه ( دوره اول )

 

اصول حاکم بر جهت گیری ها و خط مشی های دفتر برنامه ریزی و تأکید بر هویّت ایرانی-اسلامی و بهره گیری از توانمندی ها و مشارکت و همراهی دبیران ارجمند استان ها، پشتوانه ای بود تا این کار نو پدید و با پیکره ای تازه و ساختاری سنجیده به سا مان برسد.
(( نقل از کتاب فارسی ،مقدمه ))

در ادامه ی مطلب کتاب فارسی سال اول متوسطه ( پایه هفتم )
با فرمت پی دی اف قرار گرفته است.

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ س . وروایی ]

فارسی دوره راهنمایی ، با تکیه بر آموزش مهارت های اصلی زبان و توجه به مهارت تفکر و اندیشیدن،نقد و تحلیل از دید پیوستاری و برنامه ریزی تألیف،دنباله ی همان زنجیره ای است که از پایه ی اول دبستان با کتاب های فارسی بخوانیم و بنویسیم آغاز شده است.

در ادامه ی مطلب دانلود کتاب فارسی سال سوم راهنمایی قرارداده شده است.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ س . وروایی ]

کتاب فارسی جدید سال دوم راهنمایی شامل زیبایی های خاص خود می باشد
در ادامه ی مطلب دانلود این کتاب را قرار داده ام.

 

 

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ س . وروایی ]
 

تولید محتوا یعنى اینکه شما طبق دانش و تجربه خود، طبق آموخته‌ها و سواد فارسى خویش و با بررسى نیاز موجود، محتوایی بسازیدکه به واسطه ی آن افرادی را با نظرها، اندیشه ها‌،آموخته هاوعلوم رایج و مورد نیاز آن ها آشنا نمایید.

در ادامه ی مطلب آموزش و معرفی ابزاری که فعال در تولید محتوای آموزشی هستند،جهت همکارارن و دانش آموزان عزیز قرار داده ام.با عنایت به اینکه توانسته باشم در این راه گامی نه چندان خرد برداشته باشم.

لیست آموزش های ارایه شده :
۱- Free Hand
۲-  MMB
۳ - captivate.3
۴- Swish.Max

دانلود در ادامه مطلب...
جهت دریافت رمز حتما با من تماس بگیرید.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ س . وروایی ]
تلاش بی وقفه .........

در زمینه تولید محتوای آموزشی همانند آموزش های الکترونیکی از اوایل راه اندازی آن تا سال ها پیش هنوز استاندارد مشخصی در جهان به طور کامل جا نیافتاده است. اما تؤام با رویکرد به کارگیری آموزش های الکترونیکی استانداردهای مورد پذیرشی رو به جهانی شدن دارند. یکی از این استانداردهای تولید محتوا استاندارد SCORM می باشد که توسط انجمن دولتی ADL تعریف و بیشتر از استانداردهای دیگر شهرت داشته و مورد توافق می باشد.دیگری استاندارد که مورد تقریبا مورد رجوع اغلب تولید کنندگان محتوا است AICC می باشد.
البته شایان ذکر که در استاندارد SCORM ١.٣ به نوعی تمام این استانداردها تلفیق شده و به سمت تعریف یک استاندارد واحد حر کت کرده اند.اما یک محتوای آموزشی خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ س . وروایی ]
باران .......

دلم گرفته
کاش ببارد باران!
            تا بزداید زدلم
                          تیرگی...
دلم گرفته
      کاش...

در لینک زیر بنا به درخواست دوستان خوبم
دیکلمه ی یکی از شعر هایم را که سروده ام  " با صدای خودم "
قرار داده ام.

امید وارم مورد قبول واقع شود .

دانلود دیکلمه شعر باران

 

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

شاید شما هم جمله ی معروف :
 بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم ... رو شنیده اید .
در لینک زیر کلیپ دانش آموز تنبل قرار داده شده است.
امیدوارم لذت ببرید.

برای دانلود کلیک کنید

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

در لینک زیر
کلیپ نماز خواندن بچه های معصوم دبستانی
قرار داده شده است

برای دانلود کلیک کنید

[ ] [ ] [ س . وروایی ]

انشای یک بچه دبستانی در مورد ازدواج

به نام خدا
هر وقت من یک کار خوب می کنم مامانم به من می گوید: بزرگ که شدی برایت یک زن خوب می گرم. تا حالا من پنج تا کار خوب کرده ام و مامانم قول پنج تایش را به من داده است...

 

ادامه در ادامه مطلب..........


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ س . وروایی ]
پاره برگی از بزرگان

خلف وعده.....


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ س . وروایی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

به نام خدا
بنده به عنوان دبیر ادبیات فارسی با ایجاد این وبلاگ خواسته ام گامی در جهت اعتلای فرهنگ آموزش وپرورش ونیز فرهنگ ادب پروروی برداشته باشم امیدوارم موافق طبع عزیزان قرارگیرد

بماند سال ها این نظم و ترتیب
زما هر ذره خاک افتاده جایی
غرض نقشیست کز ما باز ماند
که هستی را نمی بینم بقایی
مگر صاحبدلی روزی به رحمت
کند در کار درویشان دعایی

یاحق
سجاد وروایی
امکانات وب
onLoad and onUnload Example

--------------------------------------------------------------------------------------------

جاوا اسكریپتآمارگیر حرفه ای سایت

آمارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ]